Klachten leefomgeving

Klachten indienen

U kunt uw bouw- of milieuklacht over een bedrijf melden via het provincieloket Gelderland (S@men). Bijvoorbeeld over geur- en geluidoverlast en bodem- of luchtverontreiniging.

Contactgegevens provincieloket Gelderland
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99

Direct uw klacht melden bij het provincieloket

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt geregistreerd bij het provincieloket en aan ons doorgegeven. Wij onderzoeken uw klacht en nemen als dat nodig is contact met u op voor aanvullende informatie. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons een reactie.

Melding leefomgeving overig

Ook als u een andere melding wilt doen of vragen heeft over een situatie in uw omgeving dan kunt u met ons contact opnemen. Sommige klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over hondenpoep, fietspaden of huisvuil, moet u rechtstreeks bij uw gemeente indienen. Deze klachten worden door uw gemeente afgehandeld.