Klachten leefomgeving

Klachten leefomgeving

U kunt een (milieu)klacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst de uitvoerende instantie voor milieuklachten over bedrijven. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Klachten indienen

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden via het provincieloket Gelderland.

Klachten (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij waterschap Vallei en Veluwe.

Handhavingsverzoek

U kunt bij ons een verzoek om handhaving indienen als u van mening bent dat regelgeving wordt overtreden. Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Melding ongewone voorvallen

Als het nodig is neemt Omgevingsdienst De Vallei maatregelen bij ongewone voorvallen. Wat moet u zelf doen bij een ongewoon voorval binnen uw bedrijf? Wat is een ongewoon voorval? Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of een dreiging daarvan. Zo’n ongewoon voorval is bijvoorbeeld een brand of