Klachten leefomgeving

Klachten leefomgeving

U kunt een (milieu)klacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst de uitvoerende instantie voor milieuklachten over bedrijven. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Klachten indienen

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden via het provincieloket Gelderland.

Klachten (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij waterschap Vallei en Veluwe.

Handhavingsverzoek

U kunt bij ons een verzoek om handhaving indienen als u van mening bent dat regelgeving wordt overtreden. Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Melding ongewone voorvallen

Als bedrijf bent u verplicht om een ongewoon voorval met ernstige gevolgen voor het milieu te melden. Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn een brand, explosie of ongeval. Een ongewoon voorval kunt u telefonisch melden via (026) 359 99 99. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar