Klacht indienen of overlast melden

Klacht over het handelen van de Omgevingsdienst

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door (een medewerker van) Omgevingsdienst De Vallei, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
  • het schenden van uw privacy. Bijvoorbeeld het zonder uw toestemming doorgeven van uw medische gegevens

Waarover kunt u geen klacht indienen?

  • over iets wat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd
  • over iets waarover u al eerder een klacht hebt ingediend
  • over iets waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen, bijvoorbeeld het wel/niet verlenen van een vergunning
  • over gedrag dat al onderzocht wordt door de Officier van Justitie of een rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht per post sturen naar:

Omgevingsdienst De Vallei
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 9024
6710 HM  EDE

Of per e-mail naar info@oddevallei.nl o.v.v. indienen klacht.

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. U wordt altijd uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht nader toe te lichten. Na het gesprek en een intern onderzoek krijgt u een uitspraak. We handelen een klacht meestal binnen acht weken af. Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.

Een klacht wordt behandeld volgens de Regeling interne klachtbehandeling OddV 2017. Deze klachtenregeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.
Elk jaar publiceert Omgevingsdienst De Vallei een jaarverslag over de klachtbehandeling van het voorgaande jaar. Zo ook voor 2017 en voor 2018.