Klacht indienen of overlast melden

Klacht indienen of overlast melden

U kunt een (milieu)klacht hebben in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de Omgevingsdienst de uitvoerende instantie voor milieuklachten. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Klacht over het handelen van de Omgevingsdienst

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door (een medewerker van) Omgevingsdienst De Vallei, dan kunt u een klacht indienen. Waarover kunt u een klacht indienen? de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders….

Klacht over uw omgeving

U kunt uw milieuklacht melden via het provincieloket Gelderland.

Klachten (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij waterschap Vallei en Veluwe.

Handhavingsverzoek

U kunt bij ons een verzoek om handhaving indienen als u van mening bent dat regelgeving wordt overtreden. Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een ongewoon voorval melden voor uw bedrijf

Is er bij uw bedrijf sprake van een ongewoon voorval? Dan bent u verplicht dit te melden bij Omgevingsdienst de Vallei. Als het nodig is treffen wij dan maatregelen om milieuschade (verder) te beperken. Wat….