Omgevingsdienst De Vallei

Invoeringswet

Het voorstel voor de Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan. De Invoeringswet wordt nog verder uitgewerkt in een invoeringsbesluit en een invoeringsregeling.