Geluid

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. Voordat u begint met eventuele bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Aan de hand van de aanvraag bepalen wij welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren.