Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren om te werken aan een beter milieu. Helemaal vrijblijvend is duurzaam ondernemen niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie.
Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid ook een financieel voordeel op.