Omgevingsdienst De Vallei

De Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft vastgelopen projecten een impuls of zorgt voor versnelling dankzij kortere procedures. De Crisis- en herstelwet is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht van kracht en zal daarin uiteindelijk opgaan.