Gevelreiniging

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op het reinigen van uw gevel moet u soms een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Aan de hand van uw aanvraag kan de gemeente voorwaarden stellen om de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

 

Ter info: dit verschilt per gemeente