Eisen van welstand

Eisen van welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen ook aan de zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Deze criteria zijn vastgelegd in de Welstandsnota van uw gemeente.