Graafwerkzaamheden

Graafwerkzaamheden

Op de website van het landelijke bodemloket zijn (mogelijk) verontreinigde locaties in kaart gebracht.

Archeologisch onderzoek

In een aantal gevallen moet u bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek laten doen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is een onderzoek, waarbij de chemische samenstelling van de bodem wordt gemeten. Grond, grondwater en water worden onderzocht en beschreven in een bodemrapport. Dit is nodig om te voorkomen dat er activiteiten op verontreinigde bodem worden ondernomen. Dat zou voor de gebruiker risico voor de gezondheid met zich meebrengen.

Informeer bij uw gemeente of een bodemonderzoek in uw geval noodzakelijk is. Doe dit voordat u begint met graafwerkzaamheden.

Explosievenonderzoek

Uit historisch onderzoek weten we dat er mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Dat kan gevaarlijk zijn als er in de grond gegraven wordt. Eventueel is nader onderzoek nodig.