Heeft u bouw- of verbouwplannen?

Heeft u bouw- of verbouwplannen?

Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de zogenoemde eisen van welstand.

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan van de gemeente staat beschreven waarvoor gronden gebruikt mogen worden en waar wat gebouwd mag worden. U ziet hier ook welke afmetingen zijn toegestaan zoals hoogte, goothoogte en te bouwen oppervlakten. U kunt de bestemmingsplannen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als uw plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, is het soms toch mogelijk om uw plan uit te voeren. Er is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. In een omgevingsvergunning kan namelijk gemotiveerd worden waarom er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. LET OP: hiervoor worden extra leges in rekening gebracht.

Bouwen
U kunt uw aanvraag indienen via www.omgevingsloket.nl. Uw aanvraag wordt behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.

Duurzaam verbouwen
Vaak kunt u zonder veel moeite uw woning duurzamer en zuiniger maken. Misschien dat dat ook past in uw bouwplannen. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Natuurinclusief ontwerpen/bouwen
Natuurinclusief ontwerpen inspireert architecten en ontwikkelaars om natuur en biodiversiteit mee te nemen in hun ontwerp van gebouwen en de omgeving. Het is de bedoeling om een goede balans te vinden tussen natuur en ruimtelijke ontwikkeling. Dit maakt de samenleving meer betrokken bij natuur en zorgt voor een betere inpassing van natuur in onze maatschappij. Wij bevelen dit van harte aan!