Bouwen & verbouwen

Bouwen & verbouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient of een vergunning aanvraagt: zie hiervoor het onderwerp vergunningen en meldingen. Daarnaast zijn er nog andere aandachtspunten uit de milieuwetgeving om rekening mee te houden.

Heeft u bouw- of verbouwplannen?

Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de zogenoemde eisen van welstand.

Vergunning of niet?

De eerste stap bij bouw- en verbouwplannen is dat u controleert of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online via www.omgevingsloket.nl.

Eisen van welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen ook aan de zogenoemde eisen van welstand.

Monument of beschermd stadsgezicht?

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan krijgt dan een extra toetsing van deskundigen.

Graafwerkzaamheden

Op de website van het landelijke bodemloket zijn (mogelijk) verontreinigde locaties in kaart gebracht.

Mobiele puinbreker

Als voorbereiding op het mogen breken moet u bij ons een melding indienen.

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving.

Tref milieumaatregelen

Nieuwbouw of renovatie van een bedrijfspand zijn goede momenten om milieumaatregelen te treffen.

Zorgplicht

Let op! Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om na te gaan of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden.