Hergebruik grond en bouwstoffen

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken.