Aanlegvergunning

Aanlegvergunning

Het kan zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft voor werkzaamheden waarbij u met de bodem of grond bezig bent. Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U heeft deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • wegen, paden of parkeerplaatsen aanleggen
  • sloten (ver)graven of dempen
  • bomen planten of kappen
  • grond ophogen, egaliseren of afgraven

Met de omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of uw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan). Ook let de gemeente erop dat uw werk de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast.