Bodem

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming. U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis/bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. Wij zien toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteitskaarten

Wat zijn bodemkwaliteitskaarten? Dit zijn kaarten waarop de verwachte bodemkwaliteit per gebied is weergegeven. Voor welk gebied gelden de bodemkwaliteitskaarten? De bodemkwaliteitskaarten zijn voor Regio de Vallei vastgesteld en gelden in het gehele bodembeheersgebied: Barneveld,….

Aanlegvergunning

Het kan zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft voor werkzaamheden waarbij u met de bodem of grond bezig bent. Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning.

Aanvragen bodeminformatie

De door de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen verzamelde bodeminformatie is op adres bij ons op te vragen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@oddevallei.nl.

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen?

Ondergrondse tanks

Vóór 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruikgemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks.