Omgevingsdienst De Vallei

AMvB’s

Nu het wetsvoorstel Omgevingswet is aangenomen, wordt er gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet.