Omgevingsdienst De Vallei

Koers 2019-2022

12 juli 2019
Koers 2019-2022

dienstverlenend, professioneel en in verbinding

Op 4 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur de koers 2019-2022 vastgesteld. De koers 2019-2022 geeft richting aan onze rol voor de komende jaren en bestaat uit drie programma’s:

 

 

  • Professionaliseren dienstverlening: zorgen dat we onze kerntaak blijvend op het gewenste kwaliteitsniveau uitvoeren.
  • Implementeren van de Omgevingswet: zorgen dat wij op 1 januari 2021 klaar zijn om te werken conform de Omgevingswet.
  • Bijdragen aan strategische thema’s partners: zorgen dat wij een optimale bijdrage leveren aan de strategische thema’s van de partners (agrofood, circulaire economie, energietransitie, asbestdaken en ondermijning).

De programma’s draaien deels al (denk aan de Omgevingswet, asbestdaken) en moeten deels nog worden opgestart. Op de volgende medewerkerbijeenkomst zullen we daar meer over melden.

Koers 2019-2022