Omgevingsdienst De Vallei

Een asbestdakenvrij Nederland: samenwerkingsverklaring ondertekend

3 maart 2020
Een asbestdakenvrij Nederland: samenwerkingsverklaring ondertekend

Minister Stientje van Veldhoven heeft op maandag 2 maart de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Dit deed zij samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Minister Van Veldhoven stelt: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of, maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.”

Hulp bij het verwijderen van asbestdaken
Het verwijderen van een asbestdak kan gedoe zijn, zeker vanuit het perspectief van de eigenaar. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen, omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden.

Op 2 maart is bekendgemaakt dat de overheid 12 miljoen euro bijdraagt aan dit fonds. Leningen kunnen worden verstrekt; de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

Inzetten op samenwerking en vereenvoudiging
Naast het oprichten van het fonds wordt samengewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best practices. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd.

Gezondheidsschade van asbest
Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht, en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal, veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken. Nadat een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet door de Eerste Kamer is gekomen, is besloten om met de partijen die dat wél willen samen op te trekken om zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.

Bron