Marieke van den Broeke – Juridisch Adviseur

Ik houd mij dagelijks bezig met de afhandeling van ingewikkelde vergunningaanvragen. Aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan, die niet (helemaal) passen binnen de beleidskaders van de gemeenten, aanvragen voor bouwen, et cetera. Ik zorg daarbij voor de juridische afhandeling en het afstemmen van de besluiten met de wethouders die vergunningverlening in hun portefeuille hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het verbouwen van een leegstaand kantoorgebouw naar woningen, het kappen van waardevolle bomen, of het vestigen van een winkel. Daarbij worden ook altijd reacties/zienswijzen van omwonenden betrokken. Ook vertegenwoordig ik het college van burgemeester en wethouders (B&W) in bezwaar- en beroepsprocedures. Hierdoor kom ik regelmatig bij de rechtbank in Arnhem en ook met enige regelmaat bij de Raad van State in Den Haag. In dat soort zaken maak ik ook voorstellen voor de colleges van B&W, waarin ik bepaalde besluiten voorstel.

Naast inhoudelijke zaken heb ik ook coördinerende taken. Ik zorg voor een goede werkverdeling binnen de juristen vergunningverlening en ben de linking pin tussen de medewerkers en de teammanager. Omdat wij voor al onze partners Wabo-breed werken, hebben we een veelzijdig takenpakket. Mijn functie is veelzijdig en hoewel het proces van aanvraag tot besluit bij elke aanvraag hetzelfde lijkt, heeft elk plan zijn eigen uitdagingen en is geen dag bij ons hetzelfde.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de organisatie?

Er hangt een goede sfeer en er is ruimte voor ontspanning. Alleen als we te weinig mensen hebben merk je dat de sfeer wat meer gespannen wordt doordat de werkdruk toeneemt.

Wat is een interessant feitje over de organisatie?

We werken in de verschillende gemeentehuizen van onze partners, waardoor we korte lijntjes houden. Het gaat dan om de gemeentehuizen van de gemeente Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel. Verder hangt er een fijne werksfeer en er is ruimte voor gezelligheid. Collega’s kijken naar elkaar om en op de vestiging in Ede waar ik werk sluiten we de week af met een vrijdagmiddagborrel.

Wat is de grootste uitdaging binnen jouw functie?

Dagelijks zoek ik naar wat het beste besluit is gelet op de beleidskaders en wet- en regelgeving, waarbij ik waar ik kan probeer te zoeken naar pragmatische oplossingen voor een probleem. Door de diversiteit aan taken blijft het ook een uitdaging om prioriteiten te stellen.

Hoe maak jij OddV elke dag beter?

Met mijn creativiteit, het behapbaar kunnen maken van problemen en het snel tot de kern kunnen komen van een probleem of zaak.

Waar word je blij van in je vrije tijd?

Muziek luisteren en zelf zingen geeft mij energie! Ik bezoek concerten: van opera tot rock. Verder ga ik graag naar het theater, houd ik van gezelligheid met vrienden in de kroeg en zeker ook van uit eten gaan.