Natuurwetgeving

Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde planten- en diersoorten, zodat deze blijven bestaan in de natuur. Ook kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen. Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij mogelijk schade aan de natuur ontstaat? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Vergunning of ontheffing aanvragen

Gaat u een activiteit uitvoeren die gevolgen kan hebben voor beschermde gebieden of soorten? Dan wordt dit door ons meebeoordeeld in uw aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning, kapvergunning of evenementenvergunning. 

Hoe weet u of u een vergunning of ontheffing nodig heeft?

Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag direct getoetst aan de Wet natuurbescherming. Als wij bepalen dat er mogelijk schade optreedt, dan moeten wij een Verklaring van geen bedenkingen voor uw activiteit aanvragen bij de provincie Gelderland. Hierdoor wordt de looptijd van uw aanvraag bij ons langer.

Weet u van tevoren al zeker dat er schade op kan treden bij de uitvoering van uw activiteit? Dan kunt u bij de provincie Gelderland een aparte natuurvergunning aanvragen. Dit moet u doen vóór uw aanvraag voor een omgevingsvergunning: minstens 1 dag eerder. In dat geval blijft de looptijd van uw aanvraag bij ons hetzelfde. Het kost u dan geen extra tijd.

Meer informatie over gebieden en soorten

Wilt u weten of u een activiteit in een beschermd gebied gaat uitvoeren, of dat er beschermde soorten kunnen zitten? Dan kunt u op de volgende websites kijken voor meer informatie:

Toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u soms een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Bijvoorbeeld voor activiteiten in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie.

Er moet bij de meeste aanvragen om vergunning daarom tegenwoordig een AERIUS-berekening bijgevoegd worden. Zo kan worden nagegaan hoeveel extra stikstof er vrijkomt door uw activiteit.

Meer informatie over stikstof