Omgevingsdienst De Vallei

Klacht over de OddV of gedrag medewerkers

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door (een medewerker van) Omgevingsdienst De Vallei, dan kunt u een klacht indienen.

Heeft u een klacht over het gedrag van een medewerker of over de wijze waarop u behandeld bent? Dan kunt u bij ons uw klacht indienen. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. U wordt altijd uitgenodigd voor een gesprek. Na de gesprekken en een intern onderzoek krijgt u een uitspraak. We handelen een klacht meestal binnen acht weken af. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman*.

*Algemene klachten over beleid vallen hier niet onder. Voor inhoudelijke behandeling van vergunningen of handhaving zijn andere juridische wegen, zoals bezwaar en beroep.

Een klacht wordt behandeld volgens de Regeling interne klachtbehandeling OddV 2017. Deze klachtenregeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt uw klacht per post sturen naar:

Omgevingsdienst De Vallei
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 9024
6710 HM  EDE

Of per e-mail naar info@oddevallei.nl o.v.v. indienen klacht.

Elk jaar publiceert Omgevingsdienst De Vallei een jaarverslag over de klachtbehandeling van het voorgaande jaar. Zo ook voor 2017 en voor 2018.