Omgevingsdienst De Vallei

Arbeidsvoorwaarden

Kom je werken bij de OddV, dan heb je goede arbeidsvoorwaarden. Ruime opleidingsmogelijkheden, goede afstemming tussen werk en privé, een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Persoonlijke ontwikkeling

Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we een belangrijke verantwoordelijkheid van jou en van ons. Mogelijkheden om je vakkennis en je persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen via opleidingen.

Afstemming werk en privé

Een goede afstemming tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom werken wij volgens het ‘Valleiwerken’. Hierbij kun je – als je functie het toelaat – je werktijd zelf indelen, en als je dat wilt thuiswerken. Verder kun je de balans tussen werk en privé afstemmen met de inzet van verlof en bijzondere verlofvormen.

Salaris

Het salaris is ingedeeld in schalen die zijn vastgelegd in de gemeentelijke CAO. Aan elke functie is een salarisschaal gekoppeld.

Pensioen

Onze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deelname is verplicht.